Jesenné pripúšťanie kôz na našej farme - dôležitý krok pre prírodu a blaho kôz

Jeseň je obdobím, počas ktorého na našej farme dochádza k pripusteniu kôz. Jedná sa o kľúčový okamih, ktorý ovplyvňuje nielen samotný chov, ale aj prírodu a blaho zvierat. Je to proces, ktorý sa dotýka mnohých aspektov života a vedie k udržateľnejšiemu chovu a starostlivosti o tieto prospešné zvieratá. Všetky produkty Capramilk z našej farmy sú vyrobené s láskou a úctou k prírode a preto si v dnešnom článku povieme viac o tomto dôležitom procese, bez ktorého by sme neboli schopní využívať prírodné produkty, ktoré majú také blahodárne účinky aj na naše zdravie. 

7_1

Pripúšťanie kôz je súčasťou prirodzenej reprodukčnej stratégie. Je to obdobie, keď sú samice pripravené na párenie plemenným capom s následnou graviditou. Správne načasované a riadené pripúšťanie je základom pre udržanie zdravého a silného stáda. Správne pripúšťanie kôz umožňuje udržanie genetickej diverzity v stáde. Genetická diverzita je kľúčová pre odolnosť voči chorobám a zlepšenie celkovej vitality stáda ako i produkcie mlieka. Týmto spôsobom náš chov prispieva k biorozmanitosti a udržateľnosti genofondu.

Ako ovplyvňuje pripúšťanie kôz prírodu a dobrý stav kôz?

Pripúšťanie kôz má výrazný vplyv na prírodu, najmä ak je správne riadené a zohľadňuje environmentálne a ekologické faktory. Dôležitosť správneho pripúšťania sa výrazne odráža na ekosystéme. Udržateľné chovateľstvo môže napomôcť udržiavaniu rovnováhy v pastviskových oblastiach a prispieva k udržateľnému využívaniu pastvín. Kozy môžu pomôcť udržiavať rastlinný pokryv a kontrolujú rozširovanie invazívnych druhov. Pri správnom pripúšťaní zohľadňujeme aj dobrý kondičný stav kôz. Ten im umožňuje prirodzené správanie a starostlivosť, čo má priaznivý vplyv na ich fyzický a psychický stav. Zabezpečuje, aby boli kozy pripúšťané v optimálnom stave, čo je nevyhnutné pre zdravý priebeh gravidity a narodenie zdravých mláďat.

Naša farma a zodpovedné chovateľstvo 

Naša farma zohľadňuje všetky nevyhnutné faktory a dbáme na zodpovedné chovateľstvo. Dôraz kladieme na pripúšťanie ako na kľúčový faktor pre udržateľnosť a etické chovanie. Naše metódy zahŕňajú sledovanie genetických informácií, optimálne manažovanie pastvín a zabezpečenie adekvátnej starostlivosti o kozy v celom ich reprodukčnom cykle. Vďaka našim metódam a starostlivosti dokážeme podporiť zdravie našich kôz, čo pozitívne vplýva aj na kvalitu našich výrobkov. 

8_1

 

V našom chove prevádzame harémové pripúšťanie , ktoré patrí medzi prirodzený spôsob plemenitby.

Tvorí vyššiu formu evidovateľného identifikovania potomstva, pretože každý plemenný cap má pridelený vopred určený počet kôz s vylúčením nežiadúceho párenia z hľadiska príbuzenskej plemenitby alebo iných dôvodov. 

Plemenných capov nakupujeme na aukčných trhoch v zahraničí, kde hodnotiaca komisia hodnotí jednak  pôvod čistokrvného plemenného zvieraťa, capa po rodičoch, starých rodičoch, líniu ako i  hodnoty jednotlivých ukazovateľov najmä množstvo a kvalitu nadojeného mlieka matky a starej matky, exteriér zvieraťa. Na základe línií plemenných kôz, ktorú majú po otcovi, plemennom capovi, je vypracovaný pripúšťací plán a podľa neho sú kozy prideľované k plemenným capom línií ako BERA, BUMSI, CEZAR, CURT, EMIL, KARDINÁL, KARLI, KARELLE, KASPAR, MOLCH, MOHYKÁN, ROMEO, RUDI, ZUB, ZUZEK.

Gravidita trvá v priemere 150 dní, rozpätie 140 - 155 dní, po ktorých prichádzajú na svet kozliatka, kozičky a capkovia a tým nastáva u kôz laktácia (produkcia mlieka) ktorá trvá približne 300 dní.

Späť do obchodu