Reklamácia a vrátenie tovaru

Odo dňa prevzatia objednávky spotrebiteľovi plynie 30 dňové právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.Tovar je možné vrátiť len za predpokladu, že nejaví známky používania, a originálny obal je neporušený.

 

 

 

 

 

O odstúpení od zmluvy v uvedenej lehote nás informujte písomne na capramilk.info@gmail.com V prípade odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote nesie náklady na dopravu spotrebiteľ. Zásielka musí byť doručená spolu s vyplneným tlačivom na odstúpenie od zmluvy na adresu eshopu. Spoločnosť ABELa WORLD s.r.o. sa zaväzuje spotrebiteľovi, že bez odkladu do 30 dní od obdržania zásielky vráti platbu.

ABELa WORLD s.r.o. neprijíma vrátené zásielky s neuhradeným poštovným. Adresa na vrátenie tovaru je: ABELa WORLD s.r.o.

Podvysoká 310,023 57

mobil: +421(0)905314480.

O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ oboznámený e-mailom.

 

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY    FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

 

 

 

Späť do obchodu